Produkty / Products

POLSKI

Zakładki w różnych modelach są w stanie usatysfakcjonować każdego producenta obuwia.
Zakładki trzykrotnie ścieniane (powlekane klejem lub nie) po wklejeniu do cholewki zapewniają niewidoczne położenie końcówek.
Do tej jakości dochodzi niekwestionowana oddychalność (surowcem jest skóra regenerowana) trwałość i niezmienność kształtu.
Perfekcyjnie formowane dopasowanie kształtu do kopyta zapewnia niezaprzeczalną elastyczność trwałość niezmienność formy i kształtu obuwia.
Dzięki różnorodności form wzorów i rozmiarów jesteśmy w stanie zagwarantować rozwiązania, które mogą być wytwarzane ze skór wtórnych lub materiałów termokurczliwych w zależności od potrzeb.

ENGLISH

The counters in different models are able to satisfy every shoe manufacturer.
The triple thined counters (glue covered or not) after gluing to the shank make invisible position of the edge.
To this quality comes unquestionable breathability (the raw material is regenerated leather) durability and unchangeability of shape.
Perfectly formed fits to the shape of the last ensures undeniable elasticity, the durability of the form and shape of the footwear.
Due to the variety of design forms and sizes, we are able to guarantee solutions that can be manufactured from recycled leathers or heat shrink materials as may be required.


post image
post image
post image
post image
post image
post image
post image
post image
post image
post image
post image